Condicións de compra

A realización de calquera pedido supón que vostede leu e aceptou as presentes condicións de venda. O cliente queda obrigado polas presentes condicións e polas previstas para o uso e acceso a esta páxina.

Produtos

FUNDACION UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA M.P. comercializa através de servizosdixitais.fundacionusc.gal produtos de reprografía, impresión e edición dixital.

Prezos

Todos os prezos dos produtos que se comercializan, exprésanse en Euros con IVE incluído. O prezo final que se mostre inclúe os gastos relativos ao envío. Os prezos que aparecen nas fichas dos produtos constitúen unha invitación a que o cliente realice unha proposta de pedido; por tanto, se existe erro no mesmo, ou os mesmos foron modificados, informarase de tal circunstancia ao cliente e non dará trámite ao pedido, salvo consentimento expreso por parte do cliente.

Unha vez realizado o seu pedido nunca se lle aplicará un prezo superior ao acordado no momento de realizalo salvo cando o prezo apareza cun valor de 0,00 porque se entenderá que houbo un erro técnico ao aplicalo. O pago mediante cartón de crédito farase a través da pasarela de pago para garantirlle seguridade nas transaccións. Os datos que se introduzan do cartón de crédito, son tratados directamente nos computadores do propio banco, de maneira que ningún terceiro, nin sequera FUNDACION UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA M.P. ten acceso aos mesmos.

Sistemas de pago

Aceptamos como sistemas de pago:

  • Cartón de crédito Visa e Mastercard- Eurocard (o pago realízase a través da plataforma REDSYS con BANKINTER.

Proceso de compra

O proceso de compra de servizosdixitais.fundacionusc.gal é moi sinxelo.

  1. En primeiro lugar cabe destacar que o usuario pode navegar pola web sen necesidade de rexistrarse.
  2. Unha vez que decida confirmar o pedido no carro de compra, o sistema levaralle automaticamente a unha pantalla onde beira o resumo deste. Nesta mesma pantalla observará que poderá continuar coa compra, é dicir, pode seguir elixindo máis produtos ou por outra banda pode continuar coa confirmación dese pedido. Así mesmo daráselle a opción de rexistrarse ou de loguearse se non o fixo xa e de elixir unha dirección de entrega e outra de facturación se é o caso. Unha vez que se realizou isto e ha chequeado que se fai coñecedor das condicións de compra poderá optar por un tipo de pago. Se elixiu como sistema de pago o cartón de crédito ou débito, a continuación se lle redireccionará ao servidor do TPV de BANKINTER na plataforma REDSYS, no que deberá incluír os datos que lle son solicitados. A continuación o sistema confirmará a súa validez e a operación quedará cargada á súa conta.

Vostede poderá confirmar o estado dos seus pedidos desde a súa conta persoal, introducindo o seu e-mail ou usuario e o seu contrasinal.

Entrega dos produtos

Todos os pedidos entréganse a través dunha empresa de mensaxería. Durante o proceso de compra informaráselle de modo detallado dos custos deste servizo. O servizo contratado é o de 72 h. Ha de ter en conta que o tempo desde que vostede realiza o pedido e FUNDACION UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA M.P. envíallo pode variar por diferentes motivos. No caso de que precise o seu pedido canto antes é conveniente que se poña en contacto connosco para facérnolo saber Contáctar a través do noso formulario de contacto.

Así mesmo tamén se lle ofrece a opción de realizar o pedido na páxina e recoller o produto na tenda , co cal non se lle aplicarán as tarifas dos gastos de envío. No mesmo proceso de compra aparecerá unha listaxe dos puntos onde pode recollelo.

Garantía

No caso de que o cliente detecte unha anomalía ou mal funcionamento do produto, sempre que non exista manipulación por parte do cliente, este poderá optar pola súa substitución, salvo que unha destas opcións resulte imposible ou desproporcionada para FUNDACION UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA M.P. Desde que o cliente comunique a súa elección, ambas as partes deberán aterse a ela.

No caso de que exista algunha anomalía FUNDACION UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA M.P. correrá con todos os custos de devolución ou reparación do produto. No caso de que non se estea ante un feito que non cobre a garantía, os gastos de envío deberán ser sufragados polo cliente. Para evitar problemas, rogámoslle que nestes casos póñase en contacto co noso departamento de atención ao cliente enviando un email a tienda@servizosdixitais.fundacionusc.gal para tratar de determinar o problema. Rogámoslle que cando nos envíe un produto, achegue copia da factura, ou na súa falta nome e apelidos do comprador e data aproximada da compra. Se non fose posible fornecer ao cliente un produto de características similares, devolveráselle o importe do produto, no seu caso, mediante transferencia bancaria. A garantía non será válida en caso de mal uso do artigo.

Responsabilidades

FUNDACION UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA M.P. non se fai responsable dos produtos defectuosos que puidesen ocasionar os transportistas , así mesmo non se responsabliza das variacións que poidan xurdir nos prezos. Con todo, unha vez que se realizou un pedido nunca se lle aplicará un prezo superior ao que tiña o produto no momento de formalizar a compra.

Lexislación e Xurisdición aplicable

As condicións xerais expostas neste documento réxense pola lei española. As partes, con renuncia expresa a calquera outro foro, sométense ao dos Xulgados e Tribunais da cidade de Santiago de Compostela, para a resolución de calquera controversia ou disputa legal que eventualmente puidese presentarse.

Iniciar sesión