ICE-8- Quantum Information in Spain

30.00 

ICE-8- Quantum Information in Spain
Santiago de Compostela 29 de maio 2023.

Data límite de envío do póster: 25 de maio 2023
Entrega na Facultade de Matemáticas
Tamaño A0

O número de páxinas do PDF debe coincidir co mencionado no pedido. De non ser así o pedido atrasarase.
Medidas

Categoría:
Iniciar sesión