The 16th International Conference on Computational Processing of Portuguese (PROPOR 2024)

30.00 

Santiago de Compostela, 12th to 15th March

Poster submission deadline: March 11th
Delivery at the event’s Secretariat.
Size A0.

Data límite do envío do póster: 11 de marzo
Entrega na Secretaría del evento.
Tamaño A0

O número de páxinas do PDF debe coincidir co mencionado no pedido. De non ser así o pedido atrasarase.
Medidas

Categoría:
Iniciar sesión