Contacto

Nome (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Teléfono de contacto

Asunto

Mensaxe

Responsable do tratamento
Os seus datos serán tratados por FUNDACIÓN USC, dirección CASA GRADIN, BAIXO- CAMPUS SUR, , 15782 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
Finalidade e lexitimación
Os seus datos serán tratados para os fíns especificados no motivo de contacto e poder darlle resposta a súas peticións ou consultas, con base legal no consentimento expreso.
Cesións
Non serán cedidos a terceiros salvo obligación legal.
Plazo
Os seus datos serán tratados o tempo estrictamente necesario para o cumplimento da finalidade ou finalidades concretas que motivaron a súa recollida, ata á pérdida de relevancia do seu uso ou, en todo caso, ata que sexan cancelados en resposta ao exercicio por parte de seu titular dos dereitos correspondientes.
Dereitos
Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamiento dos seus datos a través deste formulario de contacto o dirixíndose á siguinte dirección de correo electrónico: info.ediciondixital@fundacionusc.gal, o tamén por escrito, adxuntando unha copia dun documento acreditativo da súa identidade á dirección: CASA GRADIN, BAIXO- CAMPUS SUR, , 15782 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
Información adicional
Pode consultar a información adicional e detallada sobor a Protección de datos na nosa Política de Privacidade.
Iniciar sesión